Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai?

Văn bản được đề xuất: Địa chỉ website là: https://testenvoortoegang.org/.

Bình luận

Văn bản được đề xuất: Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Văn bản được đề xuất:Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Văn bản được đề xuất:Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Văn bản được đề xuất:Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân với các tổ chức khác để đảm bảo rằng chúng tôi đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình hoặc khi chúng tôi cần hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu của bạn hoặc nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với các tổ chức khác khi chúng tôi cho rằng thông tin đó phục vụ lợi ích công cộng hoặc lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi hoặc các bên khác này. Các bên khác này thường là:

 • Các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và nhà thầu phụ để thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi ký kết với họ hoặc bạn;
 • Các chi nhánh của chúng tôi và các bên thứ ba được chọn, trong đó bạn đã chọn không nhận tiếp thị từ chúng tôi / bên thứ ba một cách rõ ràng, đã bị cấm hoặc tự loại trừ, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể chia sẻ danh sách ngăn chặn với các chi nhánh của chúng tôi và các bên thứ ba được chọn, để đảm bảo bạn không nhận tiếp thị không mong muốn;
 • Các thành viên của Tập đoàn Entain và các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào được xác định trong bảng trên; nhà cung cấp bên thứ ba và nhà cung cấp dịch vụ trong phạm vi họ hỗ trợ Entain Group thực hiện các nghĩa vụ pháp lý/quy định của mình, ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến chống rửa tiền, gian lận, xác minh, v.v.;
 • Các bên thứ ba được chọn để họ có thể liên hệ với bạn với thông tin chi tiết về các dịch vụ mà họ cung cấp, trong đó bạn đã chọn tham gia/đồng ý rõ ràng với việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích này;
 • Các nhà cung cấp công cụ tìm kiếm và phân tích hỗ trợ chúng tôi cải thiện và tối ưu hóa trang web của chúng tôi và các bên thứ ba được chọn khác;
 • Các tổ chức bên thứ ba khác, những người hỏi, khuyến khích hoặc đối chiếu phản hồi và bất kỳ quan điểm trực tuyến nào về trải nghiệm của bạn với chúng tôi để giúp chúng tôi cải thiện và tối ưu hóa các dịch vụ của mình.
 • Các ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, Cơ quan quản lý thể thao và các cơ quan có liên quan có thể chia sẻ với bên thứ ba nhằm mục đích điều tra và bảo vệ chống lại hoạt động vị thành niên, gian lận, tội phạm hoặc đáng ngờ hoặc cờ bạc an toàn hơn và kiểm tra khả năng chi trả (hoặc các hoạt động khác mà chúng tôi chịu sự ràng buộc của pháp luật, quy định hoặc hướng dẫn để điều tra và bảo vệ chống lại) hoặc nếu chúng tôi có lý do để tin rằng bạn đã thực hiện hoạt động đó; chẳng hạn như:
 • Cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật hoặc phòng chống gian lận của chúng tôi, cũng như các cố vấn pháp lý, tòa án, dịch vụ tư pháp độc lập hiện hành, Cơ quan quản lý thể thao và bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác nhằm mục đích điều tra bất kỳ hoạt động tội phạm thực sự hoặc bị nghi ngờ nào, duy trì các tiêu chuẩn hành vi trong thể thao , trò chơi hoặc các vấn đề quy định hoặc pháp lý khác.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các thành viên khác của Entain Group cho các mục đích tiếp thị. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chia sẻ nó với các tổ chức bên thứ 3 khác trừ khi bạn đã chọn tham gia/đồng ý rõ ràng với việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích này.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Trong trường hợp chúng tôi xem xét bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ người bán hoặc người mua tiềm năng nào của doanh nghiệp hoặc tài sản đó;
 • Trong trường hợp xảy ra bất kỳ tình huống mất khả năng thanh toán nào (ví dụ: quản lý hoặc thanh lý) Entain Group plc, hoặc bộ kiểm soát dữ liệu hoặc bất kỳ thực thể nào trong nhóm của nó;
 • Nếu chúng tôi, hoặc về cơ bản là tất cả tài sản của chúng tôi, được bên thứ ba mua lại, trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ về khách hàng của chúng tôi sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao;
 • Để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi;
 • Để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác (bao gồm nhưng không giới hạn, các nhà điều hành cờ bạc khác và cảnh sát địa phương hoặc các cơ quan thực thi pháp luật địa phương khác) vì mục đích đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng, phòng chống tội phạm, chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng;
 • Nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc yêu cầu quy định nào, hoặc để ngăn chặn hoặc phát hiện gian lận hoặc tội phạm;
 • Nếu bạn ở Vương quốc Anh, khi chúng tôi kiểm tra danh tính của bạn khi bạn lần đầu tiên trở thành khách hàng hoặc kiểm tra tình trạng tài chính của bạn theo yêu cầu của Điều kiện cấp phép của chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin với Cơ quan tham chiếu tín dụng và điều này sẽ để lại dấu ấn “mềm” trên hồ sơ tín dụng của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách cơ quan này nắm giữ và sử dụng thông tin của bạn tại đây.
 • Khi bạn tự cấm mình khỏi cờ bạc, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các cơ quan quản lý của chúng tôi hoặc các công ty khác trong lĩnh vực của chúng tôi, nơi chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải hỗ trợ việc loại trừ bạn.

Đáp ứng các nghĩa vụ chơi bạc có trách nhiệm của chúng tôi

 • Chúng tôi rất coi trọng việc đánh bạc có trách nhiệm tại Entain. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn giữa các thương hiệu của chúng tôi trong Tập đoàn Entain và khi được yêu cầu với các tổ chức khác để đáp ứng các cam kết cờ bạc có trách nhiệm của chúng tôi.
 • Chúng tôi có nghĩa vụ xác định những người bị tổn hại do đánh bạc càng sớm càng tốt và giúp họ ngừng đánh bạc bằng cách đặt các giới hạn nhất định cho tài khoản; điều này có thể bao gồm giới hạn tiền gửi, giới hạn sản phẩm, giới hạn khả năng của một tài khoản để đánh bạc một số sản phẩm / thời gian / khoảng thời gian nhất định. Để đáp ứng các nghĩa vụ này, chúng tôi phân tích các giao dịch của khách hàng và đánh giá hành vi hoặc tình trạng tài chính trên các sản phẩm và thương hiệu của chúng tôi, điều này có thể khiến chúng tôi đưa ra quyết định về (các) tài khoản của bạn. Vui lòng xem phần Khả năng chi trả trên trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin.
 • Chúng tôi cũng liên tục xem xét các cách sáng tạo để giúp phát hiện những người chơi có thể đang gặp khó khăn và xác định họ bằng kỹ thuật số. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể sử dụng các hệ thống nhận dạng khách hàng (chẳng hạn như cookie trên thiết bị của người chơi hoặc hình ảnh do bạn gửi) và trong nội bộ chúng tôi đã phát triển các hệ thống để hiểu cách chơi của bạn nhằm thông báo tốt hơn mọi rủi ro liên quan đến hoạt động của bạn. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ hoặc nhận dữ liệu người chơi với các tổ chức khác giúp đánh giá rủi ro hoặc đánh giá khả năng chi trả bằng cách xem xét cách bạn có thể tương tác với các nhà tổ chức cờ bạc khác hoặc trực tiếp giúp đỡ các cá nhân.

Trong tất cả các trường hợp này, hãy yên tâm rằng chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình rất nghiêm túc, trong việc giúp khách hàng đánh bạc có trách nhiệm và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ luôn đảm bảo rằng chúng tôi thực hiện các biện pháp và biện pháp kiểm soát phù hợp nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Văn bản được đề xuất: Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Văn bản được đề xuất:Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Văn bản được đề xuất:Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.